Ring oss: 08 - 560 518 80

Behandlingen på Kurön

Behandlingen på Kurön

Behandlingspersonalen
Personalgruppen på Kurön har en bredd av olika yrkesgrupper, som alla arbetar aktivt med klienterna. Där det gemensamma målet är att tillföra något bra till klienten, för att stödja, stimulera och utveckla klienten i dennes livsförvandlingsprocess.
Detta sker i och genom vårt dagliga arbete, där många samtal och relationer kan blomstra, när potatisen skalas eller toaletter städas. Vi är alla behandlingspersonal i det arbete vi gör. Oavsett vilken arbetsuppgift vi har, så möter vi klienter i våra olika sammanhang där vi både upplever och ser olika sidor hos våra klienter.

Behandlingskollegiet
Genom att gå igenom alla klienter, vilket sker i behandlingskollegiet, ser vi inte bara till att samtliga klienter uppmärksammas, då även de som inte gör så mycket väsen av sig, kommer upp på dagordningen.
Utan vi kan dessutom med vår varierande kunskap om livet, få ihop ett helhetsperspektiv genom den samlade erfarenheten och kännedom om klienten och dennes situation.

Exempelvis genom att diskutera en specifik klient som inte vill vara delaktig i något av de förekommande behandlingsinslagen, kan vi tillsammans komma på strategier för att motivera berörd klient till fortsatt utveckling i dennes pågående behandlingsprocess.

Genomförandeplanen
Denna utformas som regel, med utgångspunkt från ett givet uppdrag, av kurator tillsammans med klient och i förekommande fall med sjuksköterska.

Genomförandeplanen kommer under klientens behandlingsvistelse att kontinuerligt följas upp och revideras efter behov för att följa uppdraget mot de utsatta målen.

Den dagliga genomgången med hela personalgruppen bidrar till ett levande och utvecklande samarbete som gynnar både klienter och personal.