Ring oss: 08 - 560 518 80

Skolverksamhet

Kuröns Datakurs

datasal_wp

Målgrupper
Det handlar huvudsakligen om två målgrupper, från de som är noviser och kanske aldrig över huvud taget har bekantat sig med en dator, till de som har en ganska så gedigen datorvana.

Mål för nybörjare
Det övergripande målet är att eleven ska ha fått så mycket förståelse för de grundläggande funktionerna i Windows operativsystem, för att kunna jobba självständigt med t ex filhantering samt olika standardiserade programvaror. Likaså ska eleven erhålla förståelse för och kunskap om användning av internet och dess struktur. Genom att på ett effektivt sätt kunna söka efter information som är relevant i mediebruset, samt att lära sig hantera egna konton av olika modeller i form av t ex e-mail, bank och/eller sociala medier.
Vår förhoppning är att detta ska leda till en nyfikenhet att fortsättningsvis utforska datorns möjligheter och överbrygga eventuella farhågor för detta medium.

Mål för de lite mer erfarna
Här handlar det om fördjupningar i specifika programvaror, för att använda datorn som ett verktyg för kreativt skapande. Med hjälp av lektioner med handledning, men även genom självstudier med t ex tutorials ska studenten kunna utveckla sin kreativa ådra med datorn som verktyg. Exempelvis bildbehandling, publicera en lokaltidning med reportage, bilder och en proffsig layout. Video är en annan möjlighet, att filma och redigera. Det finns även en studio där man kan spela in sina musikalster.

Innehåll
Att datorn utgör en stor del av vårt samhälle är väl ganska klart för de flesta i dag. Den som inte har tillgång till det kunnandet kan få väldiga svårigheter med att lösa ofta mycket enkla vardagliga ting, som bokningar, betala räkningar anmäla sig till bostadskön osv. Därför känns det extra viktigt att våra elever får tillgång till denna kunskap, för att kunna fungera så smidigt som möjligt i samhället. Erfarenheten visar att studierna stimulerar många av hjärnans funktioner och saker som minneshantering förbättras avsevärt. En annan aspekt är att självförtroendet / självbilden växer i och med att eleven upptäcker att den egna förmågan till inlärning fungerar. Många har dåliga erfarenheter av skolan, med en felaktig och negativ bild av sin egen förmåga, ofta upptäcker de att studier kan vara både roliga och stimulerande.

Eleven deltar i lektioner där datorn är en integrerad del i undervisningen. Olika former av självstudier ska finnas tillhands, i form interaktiva lektioner, men också annan litteratur att fördjupa sig i skall vid behov göras tillgänglig.

Idag är det först och främst dataskola som står på dagordningen. Körkortsteori är ett annat populärt ämne. Vi erbjuder även möjlighet att läsa in olika marina kompetenser, samt att erhålla motorsågskörkort.

Kuröns skola är en del av Ågesta Folkhögskola, som drivs av Frälsningsarmén.
www.agesta.nu